Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri / EXCO

Y.A.B. TAN SRI DATO` ABD KHALID BIN IBRAHIM
DATO' MENTERI BESAR SELANGOR
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN, PEMBANGUNAN TANAH DAN PENGURUSAN SUMBER ALAM, MAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGERI SELANGOR (MTES), PENERANGAN DAN JAWATANKUASA ADAT MELAYU

Y.B. DATO` HAJI MOHAMMED KHUSRIN BIN HAJI MUNAWI
Y.B SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Y.B. DATUK ZAUYAH BE BINTI T. LOTH KHAN
PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR

Y.B. DATO' NOORDIN BIN SULAIMAN
PEGAWAI KEWANGAN NEGERI SELANGOR

Y.B. DATO' TENG CHANG KHIM
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KERAJAAN TEMPATAN, KAJIAN DAN PENYELIDIKAN

Y.B. TUAN IR. ISKANDAR B. ABDUL SAMAD
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PERUMAHAN, PENGURUSAN BANGUNAN DAN PENEROKA BANDAR

Y.B. PUAN RODZIAH BT. ISMAIL
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEBAJIKAN DAN HAL EHWAL WANITA

Y.B. TUAN SALLEHEN B.MUKHYI
HAL EHWAL ISLAM, PERMODENAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN DESA

Y.B. TUAN EAN YONG HIAN WAH
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELABURAN, PERINDUSTRIAN, PEMBANGUNAN KAMPUNG BAHARU DAN PEMUTIHAN KILANG HARAM

Y.B. PUAN ELIZABETH WONG KEAT PING
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELANCONGAN, HAL EHWAL PENGGUNA DAN ALAM SEKITAR

Y.B. PUAN DR. HALIMAH BT. ALI
PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENDIDIKAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Y.B. TUAN DR. AHMAD YUNUS B. HAIRI
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP BELIA DAN SUKAN, INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM

Y.B. TUAN GANABATIRAU A/L VERAMAN
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN, PEKERJA LADANG, KEMISKINAN DAN KERAJAAN PRIHATIN

Y.B. PUAN DR. DAROYAH BT. ALWI
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN, SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

 

Maklumat lanjut berkenaan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Kuasa Eksekutif Negeri diketuai oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dan dilaksanakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN). Selepas sesuatu Pilihanraya Umum, Dulu Yang Maha Mulia Sultan akan melantik salah seorang dari Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) yang telah memenangi Pilihanraya Umum sebagai Dato’ Menteri Besar untuk mempengerusikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Baginda, atas nasihat Dato’ Menteri Besar akan melantik tidak lebih dari sepuluh (10) dan tidak kurang dari empat (4) orang ahli lain daripada kalangan ADUN untuk menganggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri adalah bertanggungjawab secara kolektif kepada Dewan Undangan Negeri. Setiap Ahli MMKN mempengerusikan beberapa Jawatankuasa Tetap yang berkaitan denga tugas-tugas tertentu. Melalui Jawatankuasa inilah Jabatan Jabatan di negeri ini ditadbir. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengadakan mesyuarat secara tertutup seberapa kerap yang diperlukan bagi menentukan polisi dan program kerajaan.

AttachmentSize
Noordin-07Nov2012-162247.jpg4.83 KB