Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT)

Salah satu elemen utama dalam membantu rakyat miskin di Selangor ialah menyediakan rumah mampu milik dan juga rumah sewa murah. Bertanya kepada YAB Menteri Besar, berapakah jumlah rumah yang dibina oleh kerajaan negeri di bawah Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) pada tahun 2009, 2010 dan 2011.