HADIAH ANAK SELANGOR MASUK UNIVERSITI

1. Apakah pecahan penerimaan hadiah anak Selangor masuk universiti pada 2009, 2010 dan 2011?

2. Mengapa masih ada yang gagal untuk mendapat bantuan tersebut?