08. Adat-Adat Melayu

Hasil Kajian PADAT

Bertanya kepada Dato’ Menteri Besar:

Senaraikan hasil kajian Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) terhadap koleksi, artifak, bangunan lama dan sejarah warisan di Hulu Selangor mengikut tahun.

PADAT

a) Apakah program dan prestasi PADAT dalam usaha mempertingkatkan penghayatan adat Melayu dan warisan  Selangor dalam tahun 2011?

PADAT

1) adakah kerajaan mempunyai rancangan mewujudkan muzium atau galeri produk setempat dan sejarah setempat?

2) senaraikan bangunan dan binaan yang telah dikaji dan diwartakan sebagai warisan selangor selepas 2008.

3) apakah kajian ilmiah adat melayu dan warisan selangor yang dijalankan sejak penubuhan PADAT?

Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Selangor (PADAT)

a) Apakah rancangan dan program yang telah dilaksanakan sejak pelancaran PADAT?

b) Apakah struktur dan organisasi PADAT untuk mencapai objektifnya?

c) Senaraikan perbelanjaan PADAT.

Perbadanan Adat Malayu Dan Warisan Selangor(PADAT)

a) Senaraikan program dan peruntukan bagi PADAT untuk tahun 2009 dan 2010?

b)Senaraikan ahli lembaga pengurusan PADAT dan elaun/emolumen setiap ahli.

c)Apakah rancangan dan struktur yang diwujudkan di setiap daerah pentadbiranuntuk mempertingkatkan penghayatan terhadap adat melayu dan warisan selangor?

6. PRESTASI KETUA-KETUA KAMPUNG.

Syndicate content